Over ons:

Toen in 2019 de eerste plannen werden geopperd om het vriendenteam de ‘Amsterdam Berserkers’ op te richten, was er geen ontkomen aan dat het aansluitende oprichtingsjaar een bewogen jaar zou worden. Het enthousiasme bij alle tien de leden wordt gedeeld om met de eerstvolgende landelijke competitie een volwaardig vlaggenschip te bemannen. Elke speeldag met een zo overcompleet mogelijk team aan te treden om na de partijen gezamenlijk ongemerkt de zaterdag te zien veranderen in de zondag. Naar toernooien af te reizen met een klimaat dat zich nog beter afspiegelt dan het Nederlandse en bovendien aan mooie horecagelegenheden geen tekort heeft. Met de snelle houtjes-schuivers zo nu en dan samen te komen in een van de mooie Amsterdamse café’s totdat het aantal punten en pinten niet meer te achterhalen valt. En bovenal een bijdrage te doen aan de rest van schakend Nederland door de ambitie van een te organiseren Blitz-toernooi te realiseren.

Doordat een groot deel van de leden in de loop der jaren in en rond onze hoofdstad is gaan wonen en omdat onze hoofdstad zich enorm goed profileert om te dienen voor de spreekwoordelijke derde helft, was voor ons de keuze op de vestigingsplaats vrij snel gemaakt. De eerste helft van onze roepnaam zal daardoor ook weinig tot de verbazing spreken. Een snelle speurtocht naar het woord ‘Berserker’ geeft op het alom vertrouwde wikipedia de volgende omschrijving:

“Berserkers waren Viking-krijgers die zich opwonden tot een staat van extase; in deze staat waren ze formidabele krijgers en schijnbaar ongevoelig voor pijn.”

Onder de fanatieke internet-schaker die zich zelf graag overschat, staat de term bekend als een vorm van zelfkastijding waarbij je jezelf opzadelt met slechts de helft van de oorspronkelijke tijd. Bij uitstek een term waar we ons graag aan verbinden gezien het fanatisme voor het snelschaak en de zo nu en dan nog aanwezige sportieve overmoedigheid onder de leden, die zich langzamerhand moeten overtuigen dat we de Berserk-knop niet altijd uit ons spiergeheugen moeten weten te vinden, aangezien we allen ondertussen op leeftijd voor de jeugdtoernooien worden uitgesloten. Het internet is in 2020 dan ook bij uitstek een plek om de sportieve uitdaging in het schaken op te zoeken. Schaken als e-sport wordt in toenemende mate ongekend populair, toernooien spelen zich veelal online af en met veel recente media-aandacht voor schaakambassadeur Beth Harmon, zien wij de tweede helft ‘Berserkers’ graag om een eerste stukje geschiedenis te vereeuwigen met term uit ons oprichtingsjaar.

Waar het eerste stukje geschiedenis snel geschreven is, blijft het voor de toekomstige geschiedenis vooralsnog even gissen. Met een positieve insteek zou er gesproken kunnen worden van een eerste jaar zonder grote sportieve nederlagen. In de volgende jaren hopen we deze trend door te kunnen blijven zetten en langzamerhand een plekje te kunnen bemachtigen in de hogere regionen van de landelijke clubcompetitie. We zullen ons in het eerstvolgende competitie seizoen vooralsnog meten met onze collega’s in de vierde klasse, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat we met oplettend spel de tegenstanders een mooie sportieve uitdaging aan ons hebben!